АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН НА РЕШЕНИЯ ЗА ПЛАТФОРМА ЗА ДАННИ

Изграждане на SQL Server инфраструктури на място и в Azure

Най-високата експертиза в услугите за данни е създаването на перфектната архитектура и дизайн за корпоративна платформа за данни. Такъв тип проекти преминават през фазите на събиране на клиентски изисквания и след това подробно планиране на базите данни, индекс, репликация, лог на транзакциите и управление на паметта. Всички аспекти на решението се проектират от нашия екип с подходящ капацитет и скалируемост. Приключването на фазата на проектиране води до гладко внедряване на решението, което ще послужи за нуждите на клиентите. Изграденото решение ще обработва очакваните транзакции и ще позволи бъдещо разширяване и натоварване, покриващо очаквания бизнес растеж на клиентите.

Проектиране и внедряване на HADR решения

Разработването на решение за висока достъпност и възстановяване при бедствия е фина архитектурна задача, в която екипът ни взема под внимание всеки аспект на клиентската инфраструктура. Внедреното решение ще бъде съобразено с клиентските центрове за данни, съхранението и мрежовите ресурси и най-вече ще отговаря на бизнес изискванията за достъпност на данните. Завършването на такъв проект ще приложи решение, оразмерено и планирано да покрие всички изисквания за RTO и RPO на бизнеса, придружено с подробен план за възстановяване, който ще осигури непрекъснатост на дейността в случай на бедствие.

Мигриране и консолидиране на SQL Server базирани платформи за данни

Миграцията/консолидирането и проектите за обединяване на данни са едни от най-сложните проекти, силно зависими от подробния “AS IS” анализ. Цялостното и детайлно разбиране на съществуващата ситуация в средата на клиента, води до проектиране на ново решение и миграция към него с минимално отпадане на услугите. Типичните резултати от такива проекти са: Модернизирана, оптимизирана и по-ефективно работеща платформа за данни; Спестяване на разходи в инфраструктура и лицензи от консолидация; Обединени данни, по-стабилни платформи за данни, подобрен процес на поддръжка и спестяване на разходи от оперативна гледна точка.

ОБАДЕТЕ НИ СЕ

+359 886 60 07 44

ПИШЕТЕ НИ

office@inspirit.bg/bg

РАБОТНО ВРЕМЕ

Понеделник – Петък: 8:30 до 17:00

ОФИС:

Бизнес Център „Грийн Парк“

Етаж 5, Офис 5.5

Ул. „Баку“ №5А

София 1407, България