ОЦЕНКИ НА ПЛАТФОРМАТА ЗА ДАННИ И ПРЕГЛЕДИ НА ЕФЕКТИВНОСТТА

SQL Server преглед на производителността и възможността за оптимизация

Подходът за такива проекти се основава на задълбочен технически анализ на състоянието на системата, преглед на много SQL ключови индикатори и анализ на поведението, което ще разкрие причината за погрешно поведение. Резултатите ще покажат зависимости между Хардуерно ограничение-Системна конфигурация-SQL Server и конфигурация на База Данни-Приложение. Този обширен анализ ще разкрие дали SQL Server страда от ограничения, идващи от базовия хардуерен слой и операционната система, както и ако лошо написани заявки за към базите данни блокират ресурси и причиняват влошаване на приложението.

Оценка за Обновяване на SQL Server

Този проект оценява способността на организацията да се надгради до модерна платформа за данни, чрез откриване на проблеми със съвместимостта, които могат да повлияят на функционалността на базите данни на новата версия на SQL Server. Оценката ще открие ако има пречки за успешна миграция и ако има някакви неподдържани функции в целевата версия. Окончателният документ ще предостави насоки как да се разрешат тези пречки и ще препоръча подобрения в производителността и надеждността на бъдещата среда.

Достъп до базата данни на SQL Server – преглед на код

Преглед на код за достъп до бази данни е задълбочена оценка на начина, по който вашите данни са достъпвани от гледна точка на транзакции и тяхната оптимизация, или от гледна точка на сигурността на достъпите. Ще бъде преразгледан дизайна на запитвания, тяхното изпълнение. В заключение на проекта ще предостави препоръки за подобрения или замяна с по-добър технологичен подход от гледна точка на производителност или за избягване на нарушаване на сигурността, ако са открити уязвимости от атаки чрез SQL инжекция.

ОБАДЕТЕ НИ СЕ

+359 886 60 07 44

ПИШЕТЕ НИ

office@inspirit.bg/bg

РАБОТНО ВРЕМЕ

Понеделник – Петък: 8:30 до 17:00

ОФИС:

Бизнес Център „Грийн Парк“

Етаж 5, Офис 5.5

Ул. „Баку“ №5А

София 1407, България