БИЗНЕС АНАЛИЗИ И РЕШЕНИЯ ЗА МОДЕЛИРАНЕ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ДАННИ

Проектиране и прилагане на DWH & BI решения

Организациите трябва да съхраняват и обработват данни по-бързо и в нарастващ мащаб, за да отговорят на търсенето на бизнеса и да отговорят на потребностите на пазара и динамиката. Съвременният DWH ви позволява лесно да съберете всички ваши данни от всякакъв мащаб и да получите необходимата задълбочена и обработена информация чрез аналитични табла, оперативни отчети или напреднали анализи за всички ваши потребители. Проектирането и изпълнението на един DWH проект следва бизнес логиката на клиента и се планира според най-високите стандарти за производителност и надеждност.

Внедряване на Azure Advance Analytics BI решения

Трансформация на бизнеса чрез внедряване на прогнозни анализи, визуализиране на данни и интелигентност в реално време. Проекти като този са за предоставяне на решение, което позволява на бизнес лидери важната способност да вземат обосновани решения, които да разчитат на интелигентното използване на данните, а не на индивидуални мнения. ИНСПИРИТ внедрява решение, използвайки Microsoft Power BI платформа, което внася напреднали анализи в ежедневните бизнес процеси, позволявайки на потребителите да извличат полезни знания от данните си, с цел решаване на бизнес проблеми.

Решения за Управление на данни и Качество на данни

Управлението на данните, по естеството на своето определение, е усилие за оторизация и контрол (планиране, мониторинг и правоприлагане) на данните. Управлението на данните гарантира, че организацията разполага с необходимото, за да приложи трансформацията на данните. Целта на проектите за управление на данни е да се гарантира, че данните се управляват правилно, в съответствие с политиките и най-добрите практики. Качеството на данните трябва да е работещ процес по определяне, наблюдение и подобряване на данните в организацията.

Стратегии и Пътни Карти за Решения за Бизнес Анализи и Моделиране и Визуализация на Данни

Успешното преобразуване на данни започва с ориентирана към бизнеса, стратегическа пътна карта за Решения за Бизнес Анализи и Моделиране и Визуализация на Данни. Успешен проект е този, който гарантира, че вашата трансформация на данни е правилно съобразена с бизнес стратегията на вашата организация и е насочена към постигане на конкретна бизнес стойност по пътя. Проектът включва преглед на процесите и технологиите на вашата организация, за да разработи пътна карта, състояща се от поетапен подход за предоставяне на бизнес предимство чрез анализи на данни.

Power BI Dashboard за един ден – workshop

Възможността за поставяне на цялата важна информация в един екран е от ключово значение за съвременните професионалисти в областта на бизнес анализите. Ако вашата организация трябва да има знания как да свързва, импортира и трансформира данни от различни източници, да изследва данни с мощни визуализации, да изгражда зашеметяващи отчети и dashboards и да ги споделя с вашия екип и колеги – Обадете ни се за нашия Power BI Dashboard – еднодневен workshop за вашите експерти.

Пътна карта за BI Analytics and PowerBI PoC

Ние можем да ви помогнем с създаването на пътна карта на високо ниво за Бизнес Анализи и Моделиране и Визуализация на Данни, въз основа на текущото ви състояние, съобразено с вашите бизнес нужди и планове за трансформация. Ще ви предоставим персонализиран отчет, който покрива KPI на организацията ви и ще демонстрира силата, която може да се постигне чрез технология. Ще подсигурим трансфер на знания по PowerBI – лидер в платформите за Бизнес Анализ, които да останат в организацията ви.

ОБАДЕТЕ НИ СЕ

+359 886 60 07 44

ПИШЕТЕ НИ

office@inspirit.bg/bg

РАБОТНО ВРЕМЕ

Понеделник – Петък: 8:30 до 17:00

ОФИС:

Бизнес Център „Грийн Парк“

Етаж 5, Офис 5.5

Ул. „Баку“ №5А

София 1407, България