КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ:

Предоставянето на консултантски услуги е въпрос на обещание и спазването му във всички аспекти.

Архитектура и дизайн на решения за платформи за данни

Услугите по архитектура и дизайн на среда за данни са структуриран ангажимент, който планира внедряването на решение за управление на данни във вашата локална, хибридна или облачно базирана среда. Проектът е специфичен със събирането на задълбочена информация за бизнес клиентите и ИТ изискванията, целите и ресурсите на клиента и в заключение предоставя подробен дизайн и архитектурен план за технологично решение, което ще покрие нуждите и ще постигне целите на клиента.

Бизнес Анализи и Решения за Моделиране и Визуализация на Данни

Оформете посоката на развитие на вашата компания с решения, основани на данни, и ценна информация от прецизни бизнес анализи. Ефективността и ефикасността на предприятието идва от точния анализ на информацията, извлечена от събраните при работа данни. Целта на този проект е да се прилагат Решения за Бизнес Анализ и моделиране и Визуализация на данните, които ще отразят потребностите на клиентите и ще моделират данните по начин, който ще донесе най-голяма стойност за бизнеса. Резултатите от тези проекти осигуряват управление базирано на надежден източник за взимане на решения, помагайки на бизнеса в разширяването му и в ускоряване растежа на компанията.

Оценка на платформата за данни и преглед на продуктивността ѝ

Инженерните решения спомагат за оптимизиране на ефективността и ефикасността на съществуващата инфраструктура, подобряват нейната надеждност и достъпност. Оценките и услугите по преглед на средата имат за цел да подпомогнат клиентите при оптималното използване на технологичните им инвестиции. Консултантските услуги преглеждат продуктивността на клиентската среда, с оглед целенасоченото ѝ подобряване, или създаване на солидна основа за бъдещо развитие на инфраструктурата на платформите за данни.

ОБАДЕТЕ НИ СЕ

+359 886 60 07 44

ПИШЕТЕ НИ

office@inspirit.bg/bg

РАБОТНО ВРЕМЕ

Понеделник – Петък: 8:30 до 17:00

ОФИС:

Бизнес Център „Грийн Парк“

Етаж 5, Офис 5.5

Ул. „Баку“ №5А

София 1407, България